tirsdag 27. mai 2008

Blogging

Jeg legger her ut en omtrentlig beskrivelse av det som ligger til grunn når jeg har karaktersatt bloggene:
5 - over middels, gode utfyllende og reflekterte svar, relevante eksempler, flink til å trekke inn teori. God rettskriving, utnyttet mulighetene til å legge ut illustrasjoner og lenker.
4. Har gjort oppgavene, men det er litt kjappere og overflatisk, mindre refleksjon og analyse, ikke så flink til å begrunne teoretisk som for dem som får 5.
3. Mangler oppgaver, ofte en del skrivefeil, men viser likevel at vedkommende har jobbet med stoffet.
2-1, har i liten grad klart å følge opp bloggoppgavene.

Ingen kommentarer: