onsdag 4. juni 2008

Siste norsktime


Siste norsktime med 1STD - snufs, men dere får en utrolig kjekk etterfølger som jeg tror vil utfylle meg bra. Lykke til Christer på Time, Aud Marlen og Hege i USA!
Til dere som fortsetter på Bryne vgs, veldig kjekt om dere sier hei når vi møtes i gangen!

tirsdag 27. mai 2008

Blogging

Jeg legger her ut en omtrentlig beskrivelse av det som ligger til grunn når jeg har karaktersatt bloggene:
5 - over middels, gode utfyllende og reflekterte svar, relevante eksempler, flink til å trekke inn teori. God rettskriving, utnyttet mulighetene til å legge ut illustrasjoner og lenker.
4. Har gjort oppgavene, men det er litt kjappere og overflatisk, mindre refleksjon og analyse, ikke så flink til å begrunne teoretisk som for dem som får 5.
3. Mangler oppgaver, ofte en del skrivefeil, men viser likevel at vedkommende har jobbet med stoffet.
2-1, har i liten grad klart å følge opp bloggoppgavene.

Eksempel på tankekart

tirsdag 6. mai 2008

Kortsvarsoppgåve "Blå amason"


Merk at det på ei kortsvarsoppgåve ikkje vert forventa ein fullstendig analyse av teksten. Samstundes vert det forventa fullstendige setningar, og ein tekst som heng saman.

Kva for forhold har hovudpersonen til bilen? Bilen vert omtalt som "ho", altså ein person. I gresk mytologi var forøvrig amasoner sterke og sjølvstendige krigarkvinner. Det verkar som han har eit intenst kjærleiksforhold til bilen. Den er meir enn eit transportmiddel.
Legg merke til formuleringar som "bagasjerommets mørke munn" eller"han strøk bilen over hoftene". Det finst ei mengd slike formuleringar! Han vert "eitt" med bilen når han køyrer. Han går ikkje inn i bilen, han tar bilen på "som en sko". eit anna døme på at bilen vert framstilt som ein del av ham er korleis det vert framstilt at jenta i framsetet tenner ham. "Og girstanga vokste under handa hans. Ble tykkere, lengre." Girstonga er framstilt som ei penis som vert erigert. Verkemidlet som her er nytta, er sjølvsagt besjeling, at daude gjenstandar får menneskelege eigenskapar. Saman med bilen er han trygg. Forholdet til bilen står i sterk kontrast til forholdet han har til jentene. Dei får han ut av balanse. Saman med bilen opplever han å gå i eitt med naturen. Gro Dahle skriv om "Alle tings gjennomskinnelighet".
Kva er temaet i teksten? Vil Gro Dahle seie noko om kva forhold menn har til ting? Peikar ho på korleis mange menn byttar ut forholdet til andre menneske med substituttar (erstatningar) som til dømes ei bil? Er det ein slags moral i at han "mistar" bilen? Gjer det at han må tenka gjennom kva som er viktig i livet? I siste scene er han aleine i natta med stjernehimmelen over seg. Vil det i overført tyding seie at han har fått eit nytt perspektiv på livet?

onsdag 30. april 2008

Flotte taler

To ting kommer jeg til huske fra skoleåret med dere, talene dere holdt og de digitale historiefortellingene. Jeg vet at det har vært vanskelig og utfordrende for en del av dere, men det er utfordringer dere vokser på. Si aldri nei til en utfordring.

onsdag 2. april 2008

Jobb smartere!

Dere har fått tips om smarte verktøy, hva har dere tatt ibruk?
a. Google Dokumenter - fint når du skal skrive og jobbe sammen med noen, fint hvis du ønsker å legge teksten ut på Internett, fint når du jobber på flere maskiner (i løpet av noen uker kan man også bruke Google Dokumenter når man IKKE er på nett)
b. Delicious. Smart måte å lagre og gjenbruke gode nettsider på.
c. Scrapbook - her kan du lagre nettsider ned på harddisken og skrive på dem. Husk - det du har lagret på harddisken kan du bruke på eksamen og heldagsprøver i utvalgte fag. Krever at du har nettleseren Firefox.
d. Diigo - gjør litt av det samme som Scrapbook - men her jobber du på nett. Du kan legge kommentarer i form av "gule lapper" på tekster som ligger på nett. Så kan du velge om andre skal kunne se de gule lappene dine. Fint når du samarbeider med andre.

tirsdag 4. mars 2008

Personvern på nettet!

Datatilsynet har en kampanje om personvern, og det handler mye om ungdommers nettbruk. Se resultatene av en filmkonkurranse nederst på denne sida.

mandag 3. mars 2008

Musikkvideo - MikaTid: videoen (henta frå Youtube) varer 3 minutt og 46 sekundar. Den geometriske grunnformen i videoen vil eg karakterisere som "kaleidoskopisk" (slå opp om du ikkje kjenner ordet). Bileta snurrar i ein vifteform om ein akse - mot "klokkeretninga". Videoen er stort sett som ein teiknefilm med nokre få innsmett av filminnslag med musikarane. Albumet songen er henta, frå heiter: "Life in Cartoon Motion". Det forklarar noko av teikneserietemaet i videoen. Ein må sjå videoen som ein måte å promotera albumet. Når ein har sett videoen, vil ein lett kjenna att coveret viss ein står i platebutikken. Det er med andre ord viktigare å lage ein video som marknadsføring av heile albumet enn å lage ei biletforteljing som ligg tett på teksten.

Fargane som er lyse og lette, mest pastellaktige pulserer i takt med musikken. Frå senter av biletet veks det fram ulike gjenstandar, fjernsynsapparat, skyar, personar osb.. Dei vert slynga ut i biletet mot tilskodarane.
Det er vanskeleg å sjå ein logikk i biletforteljinga. Det er vanskeleg å forstå kva rolle personane og gjenstandane speler i forteljinga med unntak av sofaen som vel kan stå for det å slappa av ("relax").
Det absurde i bileta, utan mål og meining, gir ei kjensle av noko marerittaktig. Det er som om ein ikkje har fotfeste i tilveret. Proporsjonane på figurane forsterkar det absurde og marerittaktige, menneska er små samanlikna med nokre gigantiske planter som plutseleg veks fram.
Siste biletet er på ein måte optimistisk, ein mann med slips sit i sofaen og strekk henda i veret som av glede. Sofaen minnar ein båt som duvar sakte på bølgene.


I teksten høyrer me om ein eg-person som fortel at han/ho har reist med toget og har kome til ein endestasjon der han/ho kjenner seg einsam og redd. Det er ein person som syng dette, og det er dei første 45 sekunda i videoen. Så er det som at eg-personen får svar, ein slags trøyst om han/ho ikkje er aleine, og at det er mange vegar att. Samstundes er det noko vonlaust og oppgitt i refrenget:


Relax, take it easy

For there is nothing that we can do.
Relax, take it easy
Blame it on me or blame it on you.


Temaet er eigentlig ganske alvorlig, om eksistensiell angst, men "relax",slapp av, vert gjenteke heile 13 gonger, det er ingenting vi uansett kan gjera med det. Mannen i siste biletet, er aleine ute på sjøen, men han følgjer filosofien i teksten, han gir uttrykk for nyting og velvere, og legg seg til å sova, aleine midt ute på havet.
I teksten høyrer vi mange gonger om å skrika (av frykt? av angst?), om å vera redd, om å vera vettskremt, om å leika med ilden, om å vera på feil spor. Trøysten er sjølv om det ikkje er noko ein kan gjera med dette, så er det felles trøyst i felles skjebne. Og kanskje er det von likevel, " Don’t scream – there are so many roads left."

tirsdag 19. februar 2008

Markin

Jeg har begynt å bruke et program som heter Markin i forbindelse med retting og tilbakemelding på tekstene deres. Det er viktig at dere studerer kommentarfilen nøye. Kommentarene som står inne i selve teksten utdypes av litt mer utfyllende tekst som dere finner på slutten av dokumentet. Legg også merke til fotnotene som står med liten grønn skrift.

søndag 27. januar 2008

Hvorfor vant denne reklamefilmen "Gullfisken"?

Skriv gjerne hva du tenker i kommentarfeltet nedenfor?

tirsdag 22. januar 2008

Blogging i 2. termin

Vi legger noe om på bloggingen når det gjelder 2. termin. Jeg vil gi dere konkrete bloggeoppgaver, disse vil du finne på periodeplanen. Om noen i bloggen vil skrive mer enn det obligatoriske, er opp til dere.

onsdag 16. januar 2008

Dette er bilder du bør ha sett

Dagbladet har lagt ut bilder som har hatt stor betydning, og kanskje endret på historien.

tirsdag 8. januar 2008

Scrapbook!

Jeg anbefaler Scrapbook - se videoen om hvorfor. Scrapbook krever Firefox