torsdag 20. desember 2007

God jul til alle i 1STD på Bryne vgs


Bildet ligger også på Flickr.

onsdag 19. desember 2007

Skriveregler, disponering av tekster, kåserier m.m.

 • US står fortsatt for uselvstendig setning. K står for kommafeil (det vanligste er at komma mangler)
 • Skal du bli god på kåseri, bør du høre på kåseri. Last morgenkåserier ned fra NRK som podcast.
 • Problemer med og/å? Bruk Språkrådets sider
 • Noen har dårlig disponerte og ustrukturerte oppgaver. Jeg anbefaler 5-avsnittsmetoden. Jeg siterer Karl Flyum:
 • Femavsnitts skissen er et ryddig treningsrom som består av tre hoveddeler:
  1. først kommer et innledende avsnitt der hovedtema blir gitt,
  2. deretter kommer tre avsnitt som presenterer og underbygger hver sin
  hovedforklaring til temaet,
  3. og til slutt kommer et avsluttende avsnitt med oppsummering eller konklusjon.

Fagterminologi: vendepunkt/peripeti

I filmar, noveller, romanar og teaterstykke snakkar vi gjerne om "vendepunkt" som er ei viktig hending som er avgjerande for handlinga vidare i stykket. På engelsk snakkar me gjerne om "point of no return". Om hovudpersonane tidlegare i stykket hadde valmoglegheitar, det er det slutt på etter vendepunktet.
Klassisk dramateori går attende til Aristoteles, han snakka om "peripeti" som er gresk for plutseleg forandring. Det er det same som "vendepunkt".

mandag 17. desember 2007

"Barnevakten kom ikke"

Det meste vellykkede resultatet står Ingrid J., Linn Merethe og Marianne bak. Ettersom de har brukt noe musikk som beskyttes av copyright, tør jeg ikke å legge videoen ut her. Men den er lagt ut i Its learning.

tirsdag 11. desember 2007

Hvorfor Photostory?

Er ikke norskfaget grammatikk og skrive stil? Noen har lurt på hvorfor vi bruker Photostory. Læreplanen opererer med begrepet "sammensatte tekster". Dere skal ikke bare bruke tradisjonell tekst, men et mangfold av uttrykksformer slik det står i læreplanen.
Sitat:

Sammensatte tekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

onsdag 5. desember 2007

Bruk av musikk

Noen av dere har kanskje lyst til å legge den ferdige fortellingen ut på bloggen deres. Det kan dere gjøre hvis dere ikke har brukt musikk eller har brukt musikk som er lovlig (ikke beskyttet av copyright).
Du kan finne slik musikk på http://www.archive.org/index.php

tirsdag 4. desember 2007

Å fortelle ved hjelp av bilder.


Det kan være en god ide å la seg inspirere av tegneseriene når dere skal fortelle ved hjelp av bilder (og lydkommentar, eventuelt musikk).

tirsdag 27. november 2007

God reklame


Det var mange gode reklamer, og mange gode ideer. Her er eksempel på god ide og solid gjennomføringsevne.
(Lagt ut med tillatelse av Hege, Guro og Ingrid N.)

mandag 26. november 2007

Småplukk

 • Stor er liten forbokstav? Eg har norsk og engelsk på skulen. (Med mindre "norsk" og "engelsk" står framst i setninga, vert orda skrive med liten forbokstav...)
 • "Du ser tydeleg at Ola har draget på damene." Ikkje nytt du-formen når de skriv artiklar, analysar osb.
 • Påvirkning (bm.) = påverknad (nn.)
 • Mykje - meir - mest
 • OD er forkorting for orddelingsfeil, US for ufullstendig setning
 • Orddeling (OD) - reklame knep eller reklameknep? (Eg trur vi held fast på det siste)
 • eit hjarte - hjarte - mange hjarto - alle hjarto
 • likhet (bm.) - likskap (nn.)
 • genetiv s, f.eks. "solas farlige stråler" (bm.) - "dei farlege strålene til sola" (nn.)
 • være (bm.) - vere (nn.)
 • tro (bm.) - tru (nn.)
 • Jeg tror (bm.) - Eg trur (nn.)
 • kilde (bm.) - kjelde (nn.)
 • beskyttelse (bm.) - vern (nn.)

tirsdag 20. november 2007

Onsdag 21. nov.

De gjer ferdig reklamen eller jobbar med anna skulearbeid. Eg er i møte i norskøkta.

torsdag 15. november 2007

Døme på reklame


Laga av Line Nicholaysen, Linda Karlsen, Miriam Høvik (Norges kreative Fagskole)

onsdag 14. november 2007

Prøve og innlevering (reklame)

For å forsikre meg om at det ikke oppstår noen misforståelser om neste uke:

tirsdag 20.11. får dere en ukjent reklame som dere skal analysere. Analysen skal skrives på sidemål. Alle hjelpemidler tillatt unntatt samarbeide/kommunikasjon. Dere skal skrive en sammenhengende tekst (ikke stikkord). Det har dere 90 minutter på dere å gjøre.

Onsdag 21.11. dere får en skoletime (jeg lovet dere tilsammen 4 skoletimer) på å gjøre ferdig reklamen. Innleveringsfrist onsdag kl 1600.

Dere får en felles karakter der prøven på tirsdag og reklamen dere leverer på onsdag teller like mye. Den vil i praksis danne grunnlaget for sidemålskarakteren i terminen.

Leif

mandag 12. november 2007

Full pakke og Dove


Jeg anbefaler dere å lese blogginnlegget til Marta. Det viser på en god måte hva jeg håper dere vil bruke bloggen til. Hun gjør mer enn å:
*legge ut en video
*overflatisk fortelle at det var gøy å jobbe med reklame
Derimot så bruker hun videoen som utgangspunkt for refleksjon rundt temaet.
Marie la ut lenke til en Youtube-video på sin side, jeg må innrømme at jeg synes parodien på Dove, var nesten minst like artig å se på.

torsdag 8. november 2007

tirsdag 6. november 2007

Bedre mascarareklame


Aud Marlén mener at dette er en bedre mascarareklame enn den vi diskuterte i klassen. Enige?

lørdag 3. november 2007

Godt blogginnlegg


Ta gjerne og se på dette blogginnlegget.

torsdag 1. november 2007

Småplukk fra stilene

(BM) Skriver du om en bok eller en film, bruker du fet skrift når du nevner tittelen på boka eller filmen.
"Jeg har lest kriminalromanen Silkeridderen av Henning Mankell". "Filmen vi så, heter Rosens navn som bygger på en roman av Umberto Eco."

(NN) "John som har skrive boka ....." "Henrik som skreiv Villanden......"
Ikkje nytt fornamn på kjende personar. Det verkar som om dei er personlege vener av deg.

"Du får inntrykk av at boka er skrive for gamle pensjonistar som berre ventar på å døy"
Unngå "du" i tekstane dine. "Du" er det vi kallar for døme på "intimitetstyranni"

torsdag 25. oktober 2007

Vurdering av analyse

Analysen vil telle ca 30% av norsk hovedmål nå i 1. termin. Norsk er ikke et avgangsfag, og karakteren dere får er stort sett ment å gi dere en pekepinn på omtrent hvor dere ligger med utgangspunkt i noen få vurderingssituasjoner. Når jeg setter karakter på slutten av skoleåret, så skal den fortelle hvor dere ligger "i slutten av året". Noen elever er litt for opptatt av hva de får i karakter, ikke av hva de faktisk lærer.
Vel, hvordan vil jeg vurdere analysene?
En analyse som stort sett består av et handlingsreferat, vil ikke få bedre enn 3. Dere må ha med hvordan forfatteren har bygget opp boka (form, virkemidler) hvis dere skal ha 4 eller bedre. Dere har fortsatt tid til å diskutere med hverandre eller med meg, hvis det er ting dere vil ha tilbakemelding på. Dere må dessuten vende dere til å bruke læreboka (Spenn eller Grip teksten) som en oppslagsbok. (Lærebøker har et stikkordsregister bak som dere kan bruke til å slå opp hvis det er begreper dere lurer på.) Tips: les et eksempel på romanalyse her.
Lykke til! De fleste får mer til enn de tror når de først setter igang og anstrenger seg.

tirsdag 23. oktober 2007

Skal vi røpe slutten?

I ei film-/bokmelding vil ein som regel ikkje røpa kva som skjer på slutten, det vil jo ofte øydeleggja for dei som seinare skal lesa boka eller sjå filmen. I ei analyse er det litt annleis. For å forstå heilskapen i komposisjonen, vil det jo vera av interesse korleis boka/filmen sluttar. Skal du analysera Harry Potter, er det vanskeleg utan å røpa noko av det som skjer på slutten.
Men - du kan jo ha ei åtvaring i overskrifta om at du røper avslutninga.... Du må sjølv vurdera kva som må med for at din tekst skal vera komplett.
Hugs - i ei analyse er det meir enn å gi referat, det handlar og om å formidla forståing av form og verkemiddel (t.d. med utgangspunkt i analyseskjemaet i "Lassoens sang")

lørdag 13. oktober 2007

Roman-/tekstanalyse

Det er mange måter å lese en tekst på, og når vi leser mange tekster, opparbeider vi oss etter hvert en analytisk kompetanse. Vi sammenlikner ulike tekster, gjør oss opp en mening om de tekstene vi liker eller misliker. En tekst vil i denne sammenhengen også være en film, en musikkvideo, en reklamevideo, en ballett, en roman, kanskje også et dataspill. Felles har at de på ulike måter formidler fortellinger. De gjør dette selvfølgelig på ulike måter ved at de disponerer ulike virkemidler.
Når dere analyserer en roman, starter dere ikke på null. Dere har stor kompetanse i å tolke og vurdere ulike typer tekster. Likevel er det slik at vi i forbindelse med romananalyse skal jobbe inn noen begreper, det er verktøy for å bevisstgjøre grep forfatteren bevisst eller ubevisst har brukt når han eller hun skrev boka.
Jeg vil her ta for meg det vi kan kalle for bokas handlingsskjellet. Ofte vil vi se at fortellinger ofte egentlig har det samme skjellettet. En James Bond film handler alltid om det samme - med visse overflatiske variasjoner.

Eks. på krim.
En forbrytelse begås
Etterforskningen starter
Detektiven/etterforskeren/politimannen leter på feil sted
De leter på rett sted
Forbrytelsen oppklares

På periodeplanen er det lenker til noen nettsteder som omhandler analyse - se på dem og se på hva boka sier om det samme. Jeg ønsker ingen lang analyse, men det skal være godt språk og god sammenheng mellom avsnittene.
Hilsen Leif som akkurat nå sitter der dere kan se på bildet

tirsdag 2. oktober 2007

Noter deg ting du lurer på og ting du vil komme tilbake til

Når du registrerer et eller annet du lurer på eller ting du ønsker å komme tilbake til i analysen, f. eks. noen gode illustrerende sitater, noter deg det i lesebloggen din. Noter der også sidenummeret.

onsdag 26. september 2007

Fritt Burma!


Vil du prøve å jobbe med å lage videomontasjer av video og foto? Sjekk animoto.com eller onetruemedia.com

Blogg om livsglede!

Les gjerne Lisas blogg om livsglede. Den synes jeg var fin!

lørdag 22. september 2007

I uke 40-43

I uke 40-43 vil dere jobbe uten norsklærer. Dere skal i denne perioden jobbe med et lite leseprosjekt.
Boka dere skal lese, skal være skrevet i dette årtusen (2000-2007), det skal være en roman eller novellesamling. Du kan velge sjanger og forfatter fritt, men det skal være en bok beregna på ungdom eller voksne (altså ikke Frøken Detektiv, Hardyguttene eller TL-klubben).
Tilsammen skal dere i løpet av disse tre skoleukene lese minimum 250 sider.

Hvorfor Google docs?

onsdag 19. september 2007

Google docs og oppgave med absolutt frist

Dere tok Google docs ganske kjapt. Jeg vil peke på at en kan samarbeide om å lage regneark og presentasjoner også i dette verktøyet. På tirsdag får dere nøyaktiv 55 minutter til å finpusse på analysen, lage en sammenhengende tekst og levere den på Its learning. Den er med på å gi et grunnlag for å sette en karakter i sidemålet ditt, men du får ikke egen karakter på den. Merk at jeg denne gangen setter en absolutt frist for innlevering (kl 1040 ) - det vil ikke være mulig å levere etter denne fristen.

onsdag 12. september 2007

Men hva er kjærlighet?Hva er egentlig kjærlighet? Har vi samme forståelse av hva kjærlighet er? Har kjærlighet alltid vært det samme?

Som et utgangspunkt kan du lese det som står i Wikipedia.

Hva forteller mytologien oss om kjærlighet? Forbinder du noe med Eros, Amor, Cupido (ikke bladet som selges på Narvesen), Agape, Afrodite, Frøya?

(Illustrasjonen: 1873 William-Adolphe Bouguereau - L'Amour et Psyche, enfants)

tirsdag 11. september 2007

To bøker? Problem eller mulighet?

Jeg har tenkt litt på det noen av dere tok opp i forhold til to lærebøker og prøver. Jeg skjønner bekymringen, men tror vi skal finne måter å løse dette på. Antakelig blir det slik at jeg/vi tar det mest sentrale teoristoffet og legger det ut digitalt. Det kan vi eksempelvis gjøre på Wikispaces.

torsdag 6. september 2007

Presentasjon

Jeg har kopiert framføringene over på noen minnepinner. Kopier gruppas framføring over til din maskin (ikke de andres).
Jeg var ganske oppmuntret over de mange gode presentasjonene. Studer din egen framføring og forsøk å bruk punktene i sjekklisten for muntlig framføring. Lagre sjekklisten din på et egnet sted med tanke på videre arbeid med det muntlige. Konkret ned et par ting du mener du bør forsøke å forbedre i bloggen din.

søndag 2. september 2007

ShelbZ?

Noen har kryptiske navn på norskbloggene sine. Jeg må få beskjed hvem som f eks dekker seg bak ShelbZ osv .
Mvh
Leif

onsdag 29. august 2007

Sjekkliste


Jeg har laga en sjekkliste med utgangspunkt i årsplanen. Sjekklisten ligger i It's Learning.
Det er en trykkleif på sp. 2 som noen har lagt merke til (det skal være Spenn: s. 103-110) - men jeg får ikke endret det i Its learning ettersom "undersøkelsen" alt er i gang.)

mandag 27. august 2007

Tur i Sandtangen med diverse aktiviteter og øvelser


Dere ser forøvrig at jeg til venstre har lagt ut lenke til Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder på nettet. En skal ikke legge ut bilder og navn som kan kobles, og en kan dessuten ikke legge ut bilder av enkeltpersoner med mindre det er innhentet samtykke. Det skal ikke legges ut bilder av noen som kan oppleves som krenkende eller ubehagelig. Datatilsynet åpner derimot for bilder av grupper av personer der situasjonen og ikke enkeltpersonene er det viktige.
Det er viktig at vi (inkludert meg som lærer) er nøye på å overholde disse retningslinjene samtidig som at vi utnytter nettet som publiseringsarena på en positiv og konstruktiv måte.
På onsdag begynner Bjarne Emil og jeg med startsamtaler. Dere får skjemaer og vi vil be dere forberede dere på samtalene ved å lese gjennom og tenke over spørsmålene som står i skjemaene.

onsdag 22. august 2007

Tur mandag 27.8.

Alle møter ved idrettshallen kl 0945 mandag morgen (dvs etter at dere har en økt med undervisning først) . Ha med mat, tøy til å være ute i og joggesko. Vi skal ikke sykle, men gå.

Å skrive leserbrev

Vi har så vidt kommet igang med litt skriving. Teksten (leserbrevet) skal deles opp i fem deler/avsnitt. Du skriver på vegne av et politisk parti. Du må derfor sørge for at det du skriver er i tråd med partiets grunnsyn. Bruk gjerne uttrykk som "Vi i Venstre mener at....". Målet er indirekte å kommunisere at ditt parti er et bra parti som det er lurt å stemme på.

Leserbrevet skal ha en overskrift
1.Innledning der du presenterer temaet i leserbrevet ditt Du må sørge for at folk har en klar forestilling om hva du ønsker å ta opp i teksten din
2. Avsnitt der du har med det første hovedargumentet ditt med begrunnelser, eksempler osv
3. Avsnitt der du kommer med det andre hovedargumentet ditt
4. Avsnitt der du kommer med det tredje hovedargumentet ditt
5. Avslutning der du oppsummerer og gjentar noen av hovedpunktene dine. (Ved å gjenta men kanskje med litt andre ord, sørger du for at budskapet du kommer med, huskes bedre.

mandag 20. august 2007

Da er vi igang

Det var kjekt å møte klassen idag. Jeg vil raskt introdusere dere for en del Google-verktøy som dere vil ha glede av både i norsk og andre fag. Det første dere gjør, er å gå til www.gmail.com - ikke for nødvendigvis å bruke gmail, men rett og slett fordi det gir tilgang til mange nyttige verktøy. Så opprett en konto der.

søndag 19. august 2007

Norskblogg for 1STD

Du vil her finne tips og kommentarer til norskundervisningen i 1STD. Årsplan i faget finner du her. I perioden fram til kommune- og fylkestingsvalg vil vi jobbe spesielt med debatt- og argumentasjonsteknikk. Vi vil studere hvordan politikerne kommuniserer sine budskap. Det krever at vi i denne tida både følger med i noe av det politiske stoffet i avisene og på noen valgsendinger. Vi vil også se på partienes hjemmesider. Dere vil få utdelt lærebok i norsk på tirsdag, den vil vi bruke sammen med andre kilder.
Ellers er jeg spent på å møte dere!