onsdag 29. august 2007

Sjekkliste


Jeg har laga en sjekkliste med utgangspunkt i årsplanen. Sjekklisten ligger i It's Learning.
Det er en trykkleif på sp. 2 som noen har lagt merke til (det skal være Spenn: s. 103-110) - men jeg får ikke endret det i Its learning ettersom "undersøkelsen" alt er i gang.)

mandag 27. august 2007

Tur i Sandtangen med diverse aktiviteter og øvelser


Dere ser forøvrig at jeg til venstre har lagt ut lenke til Datatilsynets retningslinjer for publisering av bilder på nettet. En skal ikke legge ut bilder og navn som kan kobles, og en kan dessuten ikke legge ut bilder av enkeltpersoner med mindre det er innhentet samtykke. Det skal ikke legges ut bilder av noen som kan oppleves som krenkende eller ubehagelig. Datatilsynet åpner derimot for bilder av grupper av personer der situasjonen og ikke enkeltpersonene er det viktige.
Det er viktig at vi (inkludert meg som lærer) er nøye på å overholde disse retningslinjene samtidig som at vi utnytter nettet som publiseringsarena på en positiv og konstruktiv måte.
På onsdag begynner Bjarne Emil og jeg med startsamtaler. Dere får skjemaer og vi vil be dere forberede dere på samtalene ved å lese gjennom og tenke over spørsmålene som står i skjemaene.

onsdag 22. august 2007

Tur mandag 27.8.

Alle møter ved idrettshallen kl 0945 mandag morgen (dvs etter at dere har en økt med undervisning først) . Ha med mat, tøy til å være ute i og joggesko. Vi skal ikke sykle, men gå.

Å skrive leserbrev

Vi har så vidt kommet igang med litt skriving. Teksten (leserbrevet) skal deles opp i fem deler/avsnitt. Du skriver på vegne av et politisk parti. Du må derfor sørge for at det du skriver er i tråd med partiets grunnsyn. Bruk gjerne uttrykk som "Vi i Venstre mener at....". Målet er indirekte å kommunisere at ditt parti er et bra parti som det er lurt å stemme på.

Leserbrevet skal ha en overskrift
1.Innledning der du presenterer temaet i leserbrevet ditt Du må sørge for at folk har en klar forestilling om hva du ønsker å ta opp i teksten din
2. Avsnitt der du har med det første hovedargumentet ditt med begrunnelser, eksempler osv
3. Avsnitt der du kommer med det andre hovedargumentet ditt
4. Avsnitt der du kommer med det tredje hovedargumentet ditt
5. Avslutning der du oppsummerer og gjentar noen av hovedpunktene dine. (Ved å gjenta men kanskje med litt andre ord, sørger du for at budskapet du kommer med, huskes bedre.

mandag 20. august 2007

Da er vi igang

Det var kjekt å møte klassen idag. Jeg vil raskt introdusere dere for en del Google-verktøy som dere vil ha glede av både i norsk og andre fag. Det første dere gjør, er å gå til www.gmail.com - ikke for nødvendigvis å bruke gmail, men rett og slett fordi det gir tilgang til mange nyttige verktøy. Så opprett en konto der.

søndag 19. august 2007

Norskblogg for 1STD

Du vil her finne tips og kommentarer til norskundervisningen i 1STD. Årsplan i faget finner du her. I perioden fram til kommune- og fylkestingsvalg vil vi jobbe spesielt med debatt- og argumentasjonsteknikk. Vi vil studere hvordan politikerne kommuniserer sine budskap. Det krever at vi i denne tida både følger med i noe av det politiske stoffet i avisene og på noen valgsendinger. Vi vil også se på partienes hjemmesider. Dere vil få utdelt lærebok i norsk på tirsdag, den vil vi bruke sammen med andre kilder.
Ellers er jeg spent på å møte dere!